Calendar

Dates

 

7 de febrer 

• Obertura de matrícula (gratuïta) emplenant un qüestionari breu. 

• Publicació a la pàgina web del congrés els 6 seminaris sobre la cultura valenciana. 

• Publicació dels models i les instruccions per a la participació en l’apartat lúdic i creatiu. 

 

18 de febrer 

• Inauguració de la sessió interactiva: 

• Diàleg amb els ponents via Skype, Twitter, FB, etc. 

• Contribució dels congressistes a Valencia’s Got Talent publicada a la web (recitals, performance, cançons, aforismes, raps, etc) 

 

28 de febrer 

• Tancament de la sessió interactiva. 

• Comiat emplenant un qüestionari breu 

• Votació millors contribucions publicades 

 

15 de març 

• Tancament del congrés 

• Data limit per a l’entrega d’estudis 

• Preparació de certificats per als participants