Els valencians i el seu lloc a Europa: Fuster i Estellés