ACTIVITATS DE CONTINGUT

 

1. Intertextualitat i referències

Com que la intertextualitat i les referències són els conceptes principals d’aquest vídeo, ací podeu veure’n la definició:

La intertextualitat és la relació que s’estableix entre els textos. Consisteix en la influencia que han tingut altres textos anteriors en el text actual. En l’obra poètica de Vicent Andrés Estellés hi ha un gran nombre de referències i de citacions de fonts múltiples i variades de la poesia universal. 

Els escriptors solen recórrer a referències textuals, explícites o implícites, de la literatura universal i de la popular. És freqüent la incorporació en la poesia, en la narrativa o en l’assaig, de fragments d’obres d’altres autors, mencions que recorden altres obres o, simplement, la influència d’uns textos sobre els altres. 

Podem trobar intertextualitats en qualsevol tipus d’obra (escrita, oral, audiovisual, fins i tot a les xarxes socials). Per exemple, en aquest còmic de Superlópez també se’n troben. Les sabríeu explicar?

 

OS cartoon

Durant els propers dies, estigueu atents i atentes en llegir, veure una pel·lícula o escoltar la ràdio o cançons i intenteu anotar les intertextualitats que vegeu o escolteu. Compartiu-les a classe.

 

2. Censura

Ací teniu dos fragments del vídeo que parlen de la censura en època franquista:

 

ORIGINAL

TRADUÏT

Y concentrer cette double capacité de dire et d’occulter, de référer, de suggérer à travers le non-dit…

Concentrar-hi aquesta doble capacitat de dir i d'ocultar, de referir, de suggerir a través d'allò implícit…

Contre la censure Estellés utilise les citations en tant que marqueurs déviés ou périphériques au milieu desquels le lecteur doit savoir chercher le message camouflé. 

Contra la censura, Estellés utilitza les citacions. Són com marcadors perifèrics on el lector ha de saber buscar el missatge camuflat.

Per què penseu que les referències l'ajudaven a passar la censura?

 

ACTIVITATS DE CONTINGUT SOLUCIONARI