ACTIVITAT DE LLENGUA META

 

 

 1. Tradueix i escriu diversos sinònims en català corresponents als següents connectors que apareixen al llarg del vídeo.
 • D'après:
 • À nouveau:
 • Voire/même:
 • Or:
 • Vers: 
 • À travers de:
 • Parmi de/Au milieu de:
 • En raison de:
 • Donc:
 • Mais:
 • En effet: 
 • Également: 
 • En fait:
 • Plus tard:
 • En ce qui concerne:
 • Seulement:

 

ACTIVITAT DE LLENGUA META SOLUCIONARI