ACTIVITATS DE LLENGUA META

 

 

  • Podries indicar (amb una fletxa, o encerclant-ho) a què fan referència els pronoms i articles marcats?

    Tirant lo Blanch i la tradició medieval” s’emportà el mèrit de ser, tot i que sent-ne l’autora, no hauria de remarcar-ho, un dels primers estudis a Itàlia sobre la novel·la de Joanot Martorell.

    Em referisc a Jordi de Sant Jordi, poeta del segle XV, el cançoner del qual, l’any 1997, vaig editar en italià.
     (...) es guia el lector perquè reconsidere enterament la realitat, i l’observe amb una racionalitat perplexa i inexorable.

 

  • Si saps el significat de les paraules que apareixen a continuació, afegeix-hi un o dos sinònims. Si no saps què vol dir, busca’n la definició, escriu-la i afegeix-hi també un sinònim.

 

erudició:

amè:

heterodox:

pioner:

obstinació:

desproveïda:

qüestionar:

banal:

implacable:

 

 

Activitat Llengua Meta Solucionari